Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Bądźmy mądrzy i EKOczynni!

Często w naszych  wypowiedziach zwracaliśmy szczególną uwagę na tzw. styl życia, czyli jak odpowiednio odżywiać się, jak dbać o swoje ciało oraz stan psychofizyczny . Za każdym razem podkreślaliśmy tego znaczenie i to, że realnie może wpływać na zdrowie, samopoczucie oraz płodność.
Namawialiśmy do aktywności fizycznej, pełnowartościowych posiłków oraz dbania o swoje poczucie wartości i stan psychiczny.
Dziś chcemy do tej grupy wartości dobrego stylu życia dołączyć wymiar świadomego i mądrego korzystania z naszego środowiska i bycia w zgodzie z naturą .
Chcemy Wam pokazać, że drobnymi czynnościami dnia codziennego, poprawnymi nawykami realnie możemy wpływać na stan naszego otoczenia oraz dbania o przyszłość. Wiemy, że można mądrze korzystać z postępu cywilizacyjnego, ufać mądrości człowieka i jednocześnie dbać o naszą planetę .
Wspólnie z Wami będziemy uczyć się, promować eko zachowania oraz dzielić się ciekawostkami , które wprowadzą nas w świadomy konsumpcjonizm.
Pokażemy Wam jak my sobie z tym radzimy oraz nasze postępy.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.