Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Badania nasienia

Zapraszamy do kliniki Kriobank na badanie nasienia, które będzie można wykonać od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00, a wynik odebrać w dniu kolejnym po godz. 12.00.

  • Zainteresowanych Panów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z rejestracją 85 744 13 78. ️
  • Zaleca się aby 2-4 dni przed badaniem nie współżyć tzn. powstrzymać się od ejakulacji. Chodzi o to, aby wynik był miarodajny.
  • Nie jest wymagane żadne skierowanie od lekarza rodzinnego czy specjalisty, wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym.
Akcja trwa do końca marca 2019
️Cena promocyjna 50 zł.
️Cena regularna 150 zł

 

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.