Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Badania nasienia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk

Zapraszamy do kliniki Kriobank na badanie nasienia, które będzie można wykonać od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 13.00, a wynik odebrać w dniu kolejnym po godz. 12.00.

  • Zainteresowanych Panów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z rejestracją 85 744 13 78. ️
  • Zaleca się aby 2-4 dni przed badaniem nie współżyć tzn. powstrzymać się od ejakulacji. Chodzi o to, aby wynik był miarodajny.
  • Nie jest wymagane żadne skierowanie od lekarza rodzinnego czy specjalisty, wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym.
Akcja trwa do końca marca 2019
️Cena promocyjna 50 zł.
️Cena regularna 150 zł

 

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.