Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Czekając na Cud II

Projekt, którego celem jest zapewnienie wsparcia dla par niepłodnych.

Czas trwania programu: 15 listopada 2018 – 28 lutego 2019

Rejestracja pacjentów: 15 listopada 2018 – 15 grudnia 2018

Miejsce realizacji programu: Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo

Stołeczna 11, Białystok

Zgłoszenia: rejestracja@4openmind.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Efekt programu: Analiza protokołów antagonistycznych – kolejne podejścia do zapłodnienia pozaustrojowego w warunkach polskich

Warunki kwalifikacji:

  • pacjenci nie leczyli się wcześniej i nie są pacjentami w chwili obecnej Kliniki objętej programem 
  • pacjenci kwalifikują się do 1 lub 2 podejścia do in vitro
  • protokoły antagonistyczne

Korzyści dla pacjenta:

Pierwsza wizyta kontrolna darmowa

Dofinansowanie do procedury in vitro w wysokości 2000 zł dla 20 par.

Lekarze Prowadzący:
Dr n. med. Agnieszka Kuczyńska
Nr kontaktowy: 85 742 10 56 (osoba do kontaktu w sprawach związanych z projektem: Małgorzata Korzeniewska)

Menadżer Projektu: Izabella Sobiech, MBA SGH

Regulamin

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.