Piotr Laudański

Prof. dr hab. Piotr Laudański w roku 1999 ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjął pracę w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym początkowo jako stażysta, kolejno pokonywał szczeble awansu zawodowego.

W roku 2003 uzyskał tytuł doktora a następnie, w 2010 tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Tematyka pracy hablilitacyjnej dotyczyła badań nad endometriozą która często powoduje niepłodność u kobiet.

W 2016 roku otrzymał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz jako pierwszy w województwie podlaskim specjalisty w dziedzinie perinatologii która jest nową podspecjalizacją związaną z diagnostyką prenatalną oraz opieką nad ciężarnymi z ciężkimi chorobami związanymi z ciążą.

Jest także specjalistą endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Dr hab. Piotr Laudański interesuje się różnymi aspektami położnictwa i medycyny rozrodu, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentkami z endometriozą. W sposób szczególny zajmuje się pacjentkami w ciąży po leczeniu niepłodności także tymi u których występują poważne powikłania ciążowe takie jak nadciśnienie, zagrażające poronienie czy poród przedwczesny.

Aktywnie uczestniczył w szkoleniach i indywidualnych kursach, głównie z zakresu ultrasonografii, laparoskopii, histeroskopii w znaczących ośrodkach krajowych i zagranicznych m.in. Essen, Edynburg, Barcelona, Hamburg, Londyn, Tuluza, Bari, Lund czy Strasburg.

01.10.2013 roku objął stanowisko kierownika Kliniki Perinatologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W roku 2014 powołany został na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie perinatologii w województwie podlaskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), którego został wiceprezesem w 2015 roku, oraz Society for Reproductive Investigation (SRI) najbardziej prestiżowego na świecie międzynarodowego towarzystwa naukowego zajmującego się problemami rozrodu.

Jego szczególne zainteresowania dotyczą opieki nad parami niepłodnymi z uwzględnieniem diagnostyki i leczenia takich chorób i dolegliwości jak:

Zespół policystycznych jajników

Endometrioza

Adenomioza

Przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników (tzw. Przedwczesna menopauza)

Hirsutyzm

Niepłodność męska

Wielokrotne niepowodzenia leczenia niepłodności

Torbiele jajników

Zrosty wewnątrzmaciczne

Z powodzeniem stosuje procedury:

Usg przezpochwowe i przezbrzuszne

inseminacja domaciczna

zapłodnienie pozaustrojowe (in vitro – IVF)

hieteroskopia

laparoskopia

HSG – histerosalpingografia

SonoHSG – sonohisterosalpingografia		
laudanskilaudanski2