Dr hab. n. med. Dariusz Grochowski

specjalista ginekologii i położnictwa

Waldemar Kuczyński
13 luty 2020
Paweł Knapp
13 luty 2020

Od początku swojej pracy zawodowej (od 1981r.) zajmuje się leczeniem niepłodności. Początkowo pracował w Zakładzie Endokrynologii Ginekologicznej, a następnie w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pod kierownictwem prof. Mariana Szamatowicza uzyskał stopnie specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz obronił pracę doktorską i habilitacyjną. Był członkiem pionierskiego zespołu, który wprowadził w Polsce leczenie niepłodności z zastosowaniem inseminacji domacicznych oraz zapłodnienia pozaustrojowego. Jest autorem ponad 100 prac naukowych. Od 2009r. pracuje w Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej KRIOBANK. Jak mówi ta praca daje mu mnóstwo radości.

– Co może dawać większą satysfakcję niż sytuacja, kiedy po dziesięciu latach starań w końcu udaje się uzyskać ciążę i rodzi się dziecko? – mówi. – Mimo tylu lat w zawodzie, zawsze cieszę się z tego, razem z rodzicami.

';?>

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.