Dr n. med.

Agnieszka Kuczyńska

Specjalista ginekologii i położnictwa

Agnieszka Kuczyńska urodziła się 21 kwietnia 1982r. w Białymstoku. W 2007 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii na stanowisku lekarza rezydenta w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Od 2006 roku pracuje w Centrum Leczenia Niepłodności KRIOBANK w Białymstoku.

Główną dziedziną zainteresowań zawodowych Agnieszki Kuczyńskiej jest medycyna rozrodu. Jest współautorką 4 prac naukowych z tego zakresu. Od 2008 roku jest członkiem European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Od początku trwania rezydentury jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych z zakresu medycyny rozrodu zarówno w kraju jak i za granicą. W ostatnich dwóch latach rezydentury odbyła dwukrotnie szkolenie z zakresu technik endoskopowych w ginekologii w renomowanych ośrodkach w Oslo oraz Tuluzie. W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej p.t: „Transfer pojedynczego zarodka- analiza czynników prognostycznych wystąpienia ciąży”. W roku 2016 uzyskał z wyróżnieniem tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa.

Od roku 2008 do chwili obecnej była i jest zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych ( 4 randomizowane badania ze ślepą próbą oraz jedno badanie obserwacyjne) w dziedzinie medycyny rozrodu na stanowisku koordynatora ośrodka oraz współbadacza. Jest również koordynatorem Rządowego Programu refundacji in vitro pt „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013 – 2016″ w Centrum Leczenia Niepłodności Kriobank w Białymstoku.

kuczynskakuczynska2