Cennik

 NACE (nieinwazyjne badania prenatalne)* 1900 zł
NACE  Extendes 24 (nieinwazyjne badania prenatalne)* 2500 zł
Badanie USG 11-13 tydzień + test PAPPA 450 zł
Badanie USG połówkowe/ III trymestr 250 zł
Obrazowanie 3D/4D + 50 zł
USG w ciąży bliźniaczej +100 zł
USG ginekologiczne 100 zł
Kompleksowe USG ginekologiczne (z obrazowaniem 3D) 150 zł
Szczepienie przeciwko HPV 500 zł

*chromosomy 13,18,21,X,Y
*chromosomy 13,18,21,X,Y,6,19 oraz mikrodelecje tj.DiGeorge’a, Angelmana/Pradera-Williego, Wolfa- Hirschhorna, Cri du chata

Inseminacja domaciczna nasieniem męża (IUI) 600 zł
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy (IUID) 900 zł
Inseminacja przepływowa nasieniem męża 800 zł
Inseminacja przepływowa nasieniem dawcy 1100 zł
Histeroskopia diagnostyczna 900 zł
Histeroskopia ambulatoryjna 1 000 zł
Histeroskopia operacyjna 1100 zł
Sono HSG 450 zł
Sono HSG (HyCoSy) z kontrastem ExFoam 600 zł
Punkcja pojedynczej torbieli jajnika 400 zł
Punkcja jajników ze znieczuleniem 1000 zł
Biopsja diagnostyczna jąder 500 zł
Znieczulenie krótkotrwałe dożylne (opieka anestezjologa) 400 zł
Domaciczne podanie hCG 250 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej Mirena/Levosert z USG 1100 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej Jaydess z USG 1100 zł
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej miedzianej z USG 500 zł
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej z USG 120 zł
 Krioterapia  350 zł
 LEEP z pobraniem wycinka  450 zł
 Pobranie wycinka z badaniem histopatologicznym  450 zł
Badanie nasienia- podstawowe 100 zł
Badanie nasienia z analizą komputerową (CASA)* 150 zł
Badania hormonalne (FSH, LH, E2, PGS, PRL, HCG, TSH) 35 zł
Badania serologiczne (HIV, anty-HCV, Różyczka IgG, Toksoplazmoza IgM, VDRL, HBsAg, anty-HBc IgM, Chlamydia trach. IgM) 35 zł
Witamina D3 50 zł
Badanie w kierunku Chlamydia Trachomatis metodą PCR 100 zł
Całkowita zakaźność żeńska (bez grupy krwi i chlamydii)

-HBSAG

-Anty HBc IgM

-Anty HCV

-HIV Ag/Ab

-VDRL

-Różyczka IgG

-Różyczka IgM

-Toxoplaznoza IgM

-Toxoplaznoza IgG

-CMV IgG

-CMV IgM

380 zł
Całkowita zakaźność męska (bez grupy krwi i chlamydii)

-HBSAG

-Anty HBc IgM

-Anty HCV

-HIV Ag/Ab

-VDRL

175 zł
Oznaczenie grupy krwi 40 zł
Przeciwciała odpornościowe 35 zł
Morfologia 8 zł
Badanie ogólne moczu 8 zł
Mocz- posiew 25 zł
Glukoza na czczo 6 zł
CRP 10 zł
ALT 6 zł
AST 6 zł
Kreatynina 6 zł
Mocznik 6 zł
Kwas moczowy 6 zł
Bilirubina 6 zł
Elektrolity Na, K 12 zł
PT+INR 11 zł
APTT 11 zł
Fibrynogen 11 zł
D-dimery 40 zł
Ca 125 30 zł
Cytologia 40 zł
Cytologia cienkowarstwowa LBC 100 zł
Stopień czystości pochwy 30 zł
Posiew z pochwy na bakterie tlenowe 40 zł
Posiew z pochwy na bakterie beztlenowe 40 zł
Posiew z pochwy na grzyby 40 zł
Posiew z pochwy na bakterie tlenowe + grzyby 60 zł
Posiew z pochwy na bakterie tlenowe + beztenowe + grzyby 100 zł
Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców (GBS) 60 zł
HPV DNA PCR genotypowanie 14 typów 200 zł
HPV DNA PCR genotypowanie 18 typów 250 zł
HPV DNA PCR genotypowanie 37 typów 280 zł
Test HARMONY – kariotyp płodu z krwi matki 2600 zł
Kariotyp 380 zł
Badanie histopatologiczne 30 zł
Dobowy profil progesteronu 800 zł
MRI – rezonans magnetyczny miednicy mniejszej 850 zł
CINtec Plus – zaawansowane badanie cytologiczne 300 zł
Kolposkopia 200 zł
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II 280 zł
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V 280 zł
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR 280 zł
Detekcja mutacji w genie BRCA1 280 zł
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR 280 zł
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR 800 zł
Detekcja delecji w regionie AZF 280 zł
DIGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI

Anty-Mullerian hormone-a AMH

180 zł
Fragmentacja DNA plemnika 500 zł
PANEL NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA: w tym 400 zł
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
PANEL NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA: w tym 300 zł
Detekcja delecji w regionie AZF
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
PANEL PORONIENIA SAMOISTNE 350 zł
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR
PANEL ANTYKONCEPCJA i HTZ (predyspozycja do chorób zakrzepowo- zatorowych) 450 zł
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR
Detekcja mutacji w genie BRCA1
DIAGNOSTYKA CYTOGENETYCZA
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej 380 zł
Tkanka z poronienia – oznaczanie płci PCR 500 zł
Tkanka z poronienia- wybrane chromosomy QF-PCR 13,15,16,18,21,22,XY 1500 zł
Tkanka z poronienia- wszystkie chromosomy NGS 2500 zł
DIAGNOSTYKA GENETYCZA HPV
Wirus HPV- test DNA przed szczepieniem Cervarix 170 zł
Wirus HPV- test DNA przed szczepieniem Silgard 170 zł
Wirus HPV- test DNA – wykrywanie 37 typów wirusa, genotypowanie 19 typów 250 zł
Wirus HPV- test mRNA- genotypowanie 5 typów wirusa 350 zł
GENETYCZNA DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Chlamydia trachomatis- detekcja DNA 200 zł
Treponema pallidum- detekcja DNA 200 zł
Mycolazma genitalium 200 zł
PANEL PREDYSPOZYCJE DO NOWOTWORÓW PIERSI 400 zł
Detekcja mutacji w genie BRCA1
Detekcja mutacji w genie NOD2
Detekcja mutacji w genie CHEK2
Depozyt nasienia i przechowywanie przez pierwszy rok 600 zł
Dołożenie porcji nasienia do depozytu 300 zł
Mrożenie zarodków i przechowywanie przez pierwszy rok 700 zł
Mrożenie komórek jajowych i przechowywanie przez pierwszy rok za 4 komórki 900 zł
Mrożenie komórek jajowych i przechowywanie przez pierwszy rok powyżej 4 komórek 1400 zł
Przechowywanie zamrożonych komórek jajowych (każdy kolejny rok) 500 zł
Przechowywanie nasienia (każdy kolejny rok) 500 zł
Przechowywanie zamrożonych zarodków (każdy kolejny rok) 500 zł
Bank nasienia- 1 porcja 450 zł
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem 200 zł
Miejsce w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem 100 zł
Program IVF/ICSI
– wizyty lekarskie

– ocena stymulacji (USG i badania hormonalne)

– punkcja jajników

– część embriologiczna (zapłodnienie ICSI i hodowla zarodków)

– transfer zarodków

– mrożenie zarodków i pierwszy rok przechowywania

* cena nie uwzględnia kosztu leków

8500 zł
Część biotechnologiczna programu IVF

– punkcja jajników

– część embriologiczna (zapłodnienie ICSI i hodowla zarodków)

– transfer zarodków

– mrożenie zarodków i pierwszy rok przechowywania

* cena nie uwzględnia kosztu leków

6000 zł
Kompleksowy program ICSI

Całkowita część kliniczna i embriologiczna procedury IVF/ICSI wraz z optymalną ilością leków do stymulacji. Stały ryczałtowy koszt dla pacjenta,

5 nie ulegających zmianie rat.

  • trzy grupy stymulacyjne w zależności od indywidualnej kwalifikacji pacjentki
od 11000 zł *
Program IVF do mrożenia komórek jajowych

– wizyty lekarskie

– ocena stymulacji (USG i hormony)

– punkcja jajników

– mrożenie komórek jajowych

– przechowywanie komórek przez pierwszy rok

4200 zł
Program dawstwa komórkowego (dawstwo komórki jajowej) przy zarodkach
5-dobowych
12500 zł
Program dawstwa komórkowego przy zarodkach 2-dobowych 7000 zł
Program dawstwa zarodkowego (ośrodek nie pobiera opłat za zarodki). Koszt obejmuje procedury związane z transferem zarodka (konsultacja, USG, ocena czynności skurczowej, ocena progesteronu, transfer). 2000 zł
Część biotechnologiczna programu in vitro ICSI na cyklu naturalnym (pobranie komórki jajowej, część embriologiczna) 3000 zł
Indukcja jajeczkowania, pobranie komórek rozrodczych, transfer gamet do macicy 4000 zł
Transfer zarodka/zarodków (konsultacja, USG, ocena czynności skurczowej, ocena progesteronu, przeniesienie zarodka do macicy) 1700 zł
Transfer mrożonego zarodka/zarodków (rozmrożenie zarodka, konsultacja, USG, ocena czynności skurczowej, ocena progesteronu, przeniesienie zarodka do macicy) 2000 zł
Podczystka nasienia u pacjentów seropozytywnych 2000 zł
AH (Assisted Embryohatching) 300 zł
IMSI 300 zł
Procedura hamowania czynności skurczowej macicy 1100 zł
Preparat zwiększający adhezyjność zarodka- Embrioglue 200 zł
TESA 1200 zł